Das Judo-System

Das Judosystem

Nage-waza
Wurftechniken

Ne-waza
Bodentechniken

Nage-waza
Wurftechniken

Tachi-waza
Würfe aus dem Stand

Sutemi-waza
Würfe im Fallen

Te-waza
Hand- und
Schulterwürfe

Ashi-waza
Beinwürfe

Koshi-waza
Hüftwürfe

Ma-sutemi-waza
Würfe aus der
Rückenlage

Yoko-sutemi-waza
Würfe aus der Seitlage

Seoi-nage
Tai-otoshi
Kata-guruma
Uki-otoshi
Sukui-nage
Ushiro-goshi
Sumi-otoshi
Seoi-toshi
Yama-arashi
Te-guruma
Ryo-ashi-dori
Morote-seoi-nage
Eri-seoi-nage
Koga-seoi-nage
Koshiki-daoshi
Tama-guruma
Khabarelli
Kagato-gaeshi
De-ashi-barai
Hiza-guruma
O-soto-gari
O-uchi-gari
Sasae-tsuri-komi-ashi
Ko-soto-gari
Ko-uchi-gari
Okuri-ashi-barai
Ashi-uchi-mata
Harai-tsuri-komi-ashi
Ashi-guruma
O-guruma
O-sosto-guruma
Ko-soto-gake
O-soto-otoshi
Nidan-ko-soto-gake
Kata-ashi-dori
Ko-uchi-ashi-dori
Ko-uchi-maki-komi
Ko-uchi-maki-gake
Soto-gake
Tsubame-gaeshi
Juji-uchi-mata
Uki-goshi
O-goshi
Koshi-guruma
Tsuri-komi-goshi
Harai-goshi
Tsuri-goshi
Hane-goshi
Utsuri-goshi
Kubi-nage
Obi-goshi
Obi-otoshi
Sode-tsuri-komi-goshi
Tobi-goshi
Ko-tsuri-goshi
Ushiro-guruma
Tomoe-nage
Sumi-gaeshi
Ura-nage
Tomoe-otoshi
Taware-gaeshi
Kakae-wake
Hikikomo-gaeshi
O-soto-maki-komi
Yoko-otoshi
Hane-maki-komi
Soto-maki-komi
Uki-waza
Yoko-wakare
Yoko-guruma
Yoko-gake
Uchi-maki-komi
Harai-maki-komi
Kani-basami
Yoko-tomoe-nage
Yoko-sumi-gaeshi

 

Ne-waza
Bodentechniken

Osae-komi-waza
Haltetechniken

Shime-waza
Würgetechniken

Kansetsu-waza
Hebeltechiken

 

Osae-komi-waza
Haltetechniken

Kesa-gatame
Schärpe

Yoko-shiho-gatame
Seitvierer

Kami-shiho-gatame
Oberer Vierer

Tate-shiho-gatame
Reitvierer

Kesa-gatame
Kuzure-kesa-gatame
Makura-kesa-gatame
Kata-gatame
Gyaku-kesa-gatame
Uki-gatame
Yoko-shiho-gatame
Kuzure-Yoko-shiho-gatame
Mune-gatame
Kata-osae-gatame
Kami-shiho-gatame
Kuzure-kami-shiho-gatame
Kami-sankaku-gatame
Ura-shiho-gatame
Tate-shiho-gatame
Kuzure-tate-shiho-gatame
Tate-sankaku-gatame

 

Shime-waza
Würgetechniken

Juji-jime
durch Kreuzen der Unterarme

Okuri-eri-jime
durch Zuziehen

Kata-ha-jime
durch Verriegeln

Hadaka-jime
ohne Ukes Gi

Ryote-jime
Parallegriff-Würgen

Nami-juji-jime
Gyaku-juji-jime
Yoko-juji-jime
Kata-juji-jime
Tomoe-juji-jime
Sode-guruma
Okuri-eri-jime
Gyaku-okuri-eri-jime
Kata-ha-jime
Kaeshi-jime
Gyaku-kaeshi-jime
Othen-jime
Hadaka-jime
Ushiro-jime
Sankaku-jime
Ryote-jime
Maki-komi-jime
Kensui-jime
Kami-shiho-ryote-jime

Katate-jime
mit einer Hand

Ashi-jime
mit den Beinen

Prinzipien des Würgens

Katate-jime
Ebi-jime
Tsuki-komi-jime
Hasmi-jime
Ashi-jime
Kagato-jime
Kami-shiho-ashi-jime
Kata-jime

Unterbrechung der Blutzufuhr
(Juji-jime)

Unterbrechung der Luftzufuhr
(Hadaka-jime)

Kombinierte Unterbrechung
(Kata-juji-jime)

 

Kansetsu-waza
Hebeltechniken

Juji-gatame
mit der Leistengegend

Ude-gatame
mit beiden Händen am Ellenbogen

Ashi-gatame
mit Hilfe der Beine

Hara-gatame
mit dem Bauch

Kannuki-gatame
durch Verriegeln der Arme

Nami-juji-gatame
Gyaku-juji-gatame
Kami-juji-gatame
Yoko-juji-gatame
Othen-gatame
Nami-ude-gatame
Mune-ude-gatame
Gyaku-ude-gatame
Hizi-maki-komi
kuzure-hizi-maki-komi
Ashi-gatame
Hiza-gatame
Kami-hiza-gatame
Yoko-hiza-gatame
Ryo-hiza-gatame
Kesa-ashi-gatame
Hara-gatame
Gyaku-hara-gatame
Kuzure-hara-gatame
Kannuki-gatame
Gyaku-kannuki-gatame
Mune-kannuki-gatame
Kami-shiho-kannuki-gatame
Ryo-kannuki-gatame
Kuzure-kannuki-gatame

Waki-gatame
mit einer Körperseite

Ude-garami
einen gebeugten Arm hebeln

Waki-gatame
Gyaku-waki-gatame
Nami-ude-garami
Gyaku-ude-garami
Ashi-garami
Kesa-ashi-garami
Gyaku-kesa-ashi-garami
Waki-garami
Gyaku-waki-garami
Hara-garami